mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi


Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maria Błaszczyk
Dokument z dnia: 22.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 349
Opublikował: Anna Otto-Dutka
Publikacja dnia: 22.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl