mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz w przyjętych programach nauczania;
2. stwarza optymalne warunki rozwoju dla uczniów, dba o ich rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i moralny zgodnie z przyjętym programem wychowawczym i profilaktyki;
3. wspomaga wychowawczą funkcję rodziny i kształtuje pozytywne środowisko wychowawcze;
4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w miarę możliwości szkoły.

Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły - menu Dokumenty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Otto-Dutka
Dokument z dnia: 02.07.2009
Dokument oglądany razy: 1 392
Opublikował: Anna Otto-Dutka
Publikacja dnia: 06.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl